!
!!!
!

.
.

.

.
100%
-.
-.
-.

16 ..
..

30%

/ ר .

!
!
!

Miroslav Wasiurtchik
, #13718