Продается ...

https://www.avito.ru/ostashkov/vodnyy_transport/tohatsu_1151122924