Предложу : https://www.avito.ru/ostashkov/vodnyy_transport/yamaha_1115358335