Продам новые шары для русского бильярда https://www.avito.ru/ostashkov/sport_i_otdyh/shary_dlya_russkogo_bilyarda_692281079