Квартира от собственника.http://www.seliger-real.ru/base/3477/